Adresa

Strada Viitorului Nr. 50

Telefon

0240 / 534134 (TEMPORAR SUSPENDAT)
SECRETARIAT 0786 988 496
(nr telefon permanenta, Urgente DSP Luni - Vineri, Sambata, Duminica)

E-mail

secretariat@dspjtulcea.ro

Ziua Mondială a Apei, 22 Martie 2024

Ziua Mondială a Apei este un eveniment organizat anual de către Organizația Națiunilor Unite și care se concentrează pe accentuarea importanței apei potabile, accesul la aceasta fiind un drept al omului. De aceea, organizarea de acţiuni/evenimente cu această ocazie urmăreşte să crească gradul de conștientizare privind importanța accesului la apă potabilă și a gestionării durabile a resurselor limitate de apă din lume.

Ziua mondială a apei este sărbătorită anual începând cu anul 1993, în fiecare an existând o temă și un slogan. Tema de anul acesta este valorificarea apei pentru pace.

Datorită unui cumul de factori, între care enumerăm creșterea populației, industrializarea și schimbările climatice, resursele de apă din întreaga lume sunt supuse unei presiuni mari nu numai din punct de vedere calitativ, ci și din punct de vedere cantitativ.

Ziua Mondială a Apei reprezintă o bună oportunitate pentru societatea noastră să aducă în discuție o serie de aspecte legate de importanța apei pentru viață, de protejarea mediului înconjurător şi a surselor de apă, de faptul că sănătatea publică și prosperitatea, sistemele alimentare și energetice, productivitatea economică și integritatea mediului se bazează pe un ciclu al apei care funcționează bine și este gestionat echitabil.

În acest an, Ziua Mondială a Apei se concentrează pe faptul că apa poate fi un subiect de discuţii atunci când interesele diferiților utilizatori, state și organizaţii, sunt percepute ca ireconciliabile sau când cantitatea și/sau calitatea apei scade, ceea ce poate afecta sănătatea umană și a ecosistemului.

 

În prezent, 1,4 milioane de vieți sunt pierdute în fiecare an din cauza lipsei surselor de apă sau accesului la acestea, a lipsei canalizării și a igienei inadecvate.

 

Aproximativ 2,2 miliarde de oameni – sau 1 din 4 persoane – încă nu sunt conectaţi la domiciliu la o sursă sigură de apă potabilă și 3,5 miliarde de oameni – sau 2 din 5 persoane– nu au un sistem adecvat de canalizare. Aproximativ 2 miliarde de oameni – sau 1 din 4 persoane– nu își pot spăla mâinile cu apă și săpun acasă.

 

Între 2015 și 2022, accesul sigur al gospodăriilor la apă potabilă a crescut de la 69 la 73%; iar igienizarea în condiţii de siguranță a crescut de la 49 la 57 la sută; în timp ce serviciile de igienă de bază au crescut de la 67 la 75 la sută.

Cu toate acestea atingerea obiectivului de dezvoltare durabilă pentru accesul universal la apă potabilă gestionată în condiții de siguranță, salubritate și servicii de igienă de bază până în 2030 va necesita o creștere de șase ori a ratelor actuale de progres pentru apa potabilă gestionată în siguranță, și o creștere de trei ori pentru serviciile de igienă de bază.          Grupul global la nivel înalt pentru apă și pace constituit în 2015 la Geneva, la inițiativa a 15 state membre ale ONU, are rolul de a analiza apa în contextul menținerii păcii și securității. Cele trei principii generale pentru a lucra împreună:

  • Incluziune – aspectele interculturale, de gen, de vârstă și de incluziune ale cooperării în domeniul apei, precum și diversele valori ale părților interesate, ar trebui luate în considerare în ceea ce privește sistemele de guvernanță a apei.
  • Intersectorialitate -sistemele de guvernanță pe mai multe niveluri sunt esențiale pentru a oferi rezultate legitime, echitabile și durabile.
  • Cooperarea dincolo de frontiere și sectoare s-a dovedit a fi generatoare de beneficii care accelerează progresul în cadrul Obiectivelor de dezvoltare durabilă, inclusiv furnizarea de apă potabilă și canalizare sigură, creșterea securității alimentare, susținerea unor mijloace de trai și ecosisteme sănătoase, contribuind la abordarea rezilienței la schimbările climatice, la reducerea riscului de dezastre, la furnizarea de energie regenerabilă, sprijinirea orașelor și a industriei și promovarea integrării regionale și a păcii.

 

Apa este o sursă esenţială pentru sănătate, pace şi prosperitate. Cooperarea pașnică în acest domeniu – în interiorul și între țări – poate deschide calea pentru o cooperare pașnică în toate sectoarele.  Apa poate fi o forță stabilizatoare și un catalizator pentru dezvoltarea durabilă, nu este doar o resursă ci este un drept uman, intrinsec fiecărui aspect al vieții.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surse:

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2023/12/wwd2024_en_factsheet.pdf

https://www.unicef.org/press-releases/women-and-girls-bear-brunt-water-and-sanitation-crisis-new-unicef-who-report

Directia de sanatate publica Tulcea

Ultimele postari: