Adresa

Strada Viitorului Nr. 50

Telefon

0240 / 534134

E-mail

secretariat@dspjtulcea.ro

Direcția de Sănătate Publica Tulcea

Integritate instituționala

Cod etic/deontologic de conduita

Lista cuprinzând cadourile primite potrivit legii nr.251/2004

Mecanismul de raportare a încălcărilor legii

Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizaționala legii

Planul de integritate al instituției

Raport narativ stadiu implementari masuri SNA/Plan de integritate

Situatia incidentelor de integritate/masuri adoptate

Studii/cercetari/ghiduri/materiale informative