Structura Conducere Declaratii de avere si interese 2009 Unitati sanitare cu paturi Serviciul judetean de ambulanta Comitetul judetean de gripa Declaratii de avere si interese 2010 Declaratii de avere si interese 2011 Declaratii de avere si interese Ambulanta Tulcea Declaratii de avere si interese 2012 Declaratii de avere si interese 2013 Declaratii de avere si interese 2014 Declaratii de avere si interese 2015 Declaratii de avere si interese 2016 Declaratii de avere si interese 2017 Declaratii de avere si interese 2018 Declaratii de avere si interese 2019 Declaratii de avere si interese 2020 Organigrama Legislatie Legislatie in vigoare Regulamente Biostatistica si informatica Raportul calitatii apei potabile 2015 Raportul calitatii apei potabile 2016 Calitatea apei de imbaiere - GURA PORTITEI 2016 Calitatea apei de imbaiere - LAC CIUPERCA 2016 Calitatea apei de imbaiere 2017 Situatia sistemelor de apa potabila 2017 Calitatea apei de imbaiere - GURA PORTITEI 2017 Calitatea apei de imbaiere - LAC CIUPERCA 2017 Raportul calitatii apei potabile 2014 Calitatea apei de imbaiere - LAC CIUPERCA 2018 Calitatea apei de imbaiere - GURA PORTITEI 2018 APE DE ÎMBĂIERE 2019 APE DE ÎMBĂIERE 2020 Autorizatii Raport de activitate Buget de venituri si cheltuieli Buget de stat 2010 Buget de venituri proprii 2010 File Buget Anul 2011 Situatia Platilor Zilnice DSP Situatie plati zilnice Ambulanta Buget DSP anul 2012 Buget DSP 2013, initial Buget DSP 2014 Buget DSP 2015 Buget DSP 2016 Buget DSP 2017 Buget DSP 2018 Buget DSP 2019 Buget DSP 2020 Buget DSP 2021 Programe nationale Imunizari Boli transmisibile Promovare a sanatatii Boli netransmisibile Evaluarea efectelor factorilor de risc din mediu pentru starea de sanatate TRATAMENTE ÎN STĂINĂTATE Asistenta medicala Alerta internationala privind gripa Gripa aviara 2005/2007 Gripa sezoniera Recomandari gripa Formulare raportari Resurse umane Certificare europeana Comunicate Anunt important Control in sanatate Informatii Publice Spitalul Tichilesti Spital Orasenesc Macin Achizitii publice DSPJ Tulcea Venituri Nete Salariale Lunare-Conform Ordinului MS 591 DIN 27.05.2010 Venituri Nete Ambulanta Tulcea Spitalul Judetean Tulcea Lista unitatilor autorizate pentru fise permise auto Lista unităților sanitare abilitate să elibereze certificate medicale de tip A5 Macheta drepturi salariale conform legii nr.153/2017 Tabel furnizori privati de servicii de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca - judetul Tulcea Apa sezon imbaiere 2014 Apa sezon imbaiere 2015 Apa sezon imbaiere 2016 Apa sezon imbaiere 2017 Noutati Apa sezon imbaiere 2018 Apa potabila Apa potabila 2018 Apa potabila 2017 Apa potabila 2020 Apa potabila 2019 GDPR Ghid informativ adresat populatiei Concursuri, examene Spitalul Judetean Tulcea Concursuri, examene Spitalul Orasenesc Macin Concursuri, examene Spitalul Tichilesti
   

BULETIN  INFORMATIV

¤ Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1078/  2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  şi a structurii organizatorice a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550/ 05august 2010.

¤ Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA DIRECŢIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEŢEANĂ

Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, subordonate Ministerului Sănătăţii, reprezentând autoritatea de sănătate publică la nivel local, care realizează politicile şi programele naţionale de sănătate, elaborează programe locale, organizează structurile sanitare, evidenţele statistice pe probleme de sănătate, precum şi de planificare şi derulare a investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate.

Atribuţiile compartimentelor sunt cuprinse în Regulamentul de organizare şi funcţionare a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii  nr. 1078/2010

Conducerea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti este asigurată de un comitet director, compus din directorul executiv şi directorii  executivi adjuncţi.

        Comitetul director al direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătăţii publice, în condiţiile legii.

         Conducerea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti participă la medierea litigiilor apărute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor dintre furnizorii de servicii medicale şi casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti ori cu alte pretenţii decurgând din acestea, urmărind realizarea echilibrului financiar şi utilizarea eficientă a sumelor contractate.

Comitet Director DSPJ Tulcea

 

 

Director executiv adjunct economic: 

       EC. NICOLAU MIHAELA

        

                                                           Luni: h 10,00- 12,00

 

¤ Programul de funcţionare a Direcţiei de Sănătate Publică jud. Tulcea

PROGRAM DE LUCRU

 ● Program de lucru funcţionari publici şi personal contractual cu program de lucru de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână:       

Luni – joi: 07,30 – 16,00

Vineri:      07,30 – 13,30 

● Program de lucru personal contractual cu program de lucru de 7 ore/zi, 35 de ore/săptămână:       

Luni – joi: 07,30 – 15,00

Vineri:      07,30 – 12,30 

 ● Program de permanenţă:

Luni – joi: 16,00 – 20,00

Vineri:       13,30 – 20,00

Sambata – Duminica: 08,00 – 20,00

 

¤ Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet

Direcţia de Sănătate Publică jud. Tulcea

Str. Viitorului, nr. 50, Tulcea, judeţul Tulcea

Tel. 0240534134

Fax : 0240534290

E-mail: secretariat@dspjtulcea.ro

Pagina web: www.dspjtulcea.ro

¤ Lista cuprinzând documentele de interes public

-         actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

-         structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

-         numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

-         coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

-         sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

-         programele şi strategiile proprii;

-         lista cuprinzând documentele de interes public;

-         lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

-         modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

¤ Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

Conform art. 21, 22 din Legea nr. 544 din 12.10.2001

Art. 21. – (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicare prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin.(1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persona lezată.

(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

Art.22. – (1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii sau instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art.7.

(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

(4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.

(5) Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbre.  

 

 
Link-uri utile
Informare