Structura Conducere Declaratii de avere si interese 2009 Unitati sanitare cu paturi Serviciul judetean de ambulanta Comitetul judetean de gripa Declaratii de avere si interese 2010 Declaratii de avere si interese 2011 Declaratii de avere si interese Ambulanta Tulcea Declaratii de avere si interese 2012 Declaratii de avere si interese 2013 Declaratii de avere si interese 2014 Declaratii de avere si interese 2015 Declaratii de avere si interese 2016 Declaratii de avere si interese 2017 Declaratii de avere si interese 2018 Declaratii de avere si interese 2019 Organigrama Legislatie Legislatie in vigoare Regulamente Biostatistica si informatica Raportul calitatii apei potabile 2015 Raportul calitatii apei potabile 2016 Calitatea apei de imbaiere - GURA PORTITEI 2016 Calitatea apei de imbaiere - LAC CIUPERCA 2016 Calitatea apei de imbaiere 2017 Situatia sistemelor de apa potabila 2017 Calitatea apei de imbaiere - GURA PORTITEI 2017 Calitatea apei de imbaiere - LAC CIUPERCA 2017 Raportul calitatii apei potabile 2014 Calitatea apei de imbaiere - LAC CIUPERCA 2018 Calitatea apei de imbaiere - GURA PORTITEI 2018 APE DE ÎMBĂIERE 2019 Autorizatii Raport de activitate Buget de venituri si cheltuieli Buget de stat 2010 Buget de venituri proprii 2010 File Buget Anul 2011 Situatia Platilor Zilnice DSP Situatie plati zilnice Ambulanta Buget DSP anul 2012 Buget DSP 2013, initial Buget DSP 2014 Buget DSP 2015 Buget DSP 2016 Buget DSP 2017 Buget DSP 2018 Buget DSP 2019 Programe nationale Imunizari Boli transmisibile Promovare a sanatatii Boli netransmisibile Evaluarea efectelor factorilor de risc din mediu pentru starea de sanatate Asistenta medicala Alerta internationala privind gripa Gripa aviara 2005/2007 Gripa sezoniera Recomandari gripa Formulare raportari Resurse umane Certificare europeana Comunicate Anunt important Control in sanatate Informatii Publice Spitalul Tichilesti Spital Orasenesc Macin Achizitii publice DSPJ Tulcea Venituri Nete Salariale Lunare-Conform Ordinului MS 591 DIN 27.05.2010 Venituri Nete Ambulanta Tulcea Spitalul Judetean Tulcea Lista unitatilor autorizate pentru fise permise auto Lista unităților sanitare abilitate să elibereze certificate medicale de tip A5 Macheta drepturi salariale conform legii nr.153/2017 Tabel furnizori privati de servicii de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca - judetul Tulcea Apa sezon imbaiere 2014 Apa sezon imbaiere 2015 Apa sezon imbaiere 2016 Apa sezon imbaiere 2017 Noutati Apa sezon imbaiere 2018 Apa potabila Apa potabila 2018 Apa potabila 2017 GDPR Ghid informativ adresat populatiei Concursuri, examene Spitalul Judetean Tulcea Concursuri, examene Spitalul Orasenesc Macin Concursuri, examene Spitalul Tichilesti
 

Ziua Mondială a Sănătății, 7 Aprilie 2019

« inapoi

COMUNICAT DE PRESĂ
Ziua Mondială a Sănătății, 7 Aprilie 2019
Acoperirea Universală cu Servicii de Sănătate Preventive

”Prin prevenție, sănătate pentru toți”

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Tulcea, în colaborare cu Asociatia Medicilor de Familie - Grupul Tulcea, organizează în perioada 7-14 Aprile 2019 activităţi de informare şi conştientizare a populaţiei și a personalului medical din medicina primară cu privire la importanța Acoperirii Universale cu Servicii de Sănătate Preventive.
Conform datelor Organizației Mondiale a sănătății, aproximativ jumătate din populația lumii nu are acces la servicii esențiale de sănătate. De asemenea, aproximativ 800 de milioane de persoane (12% din populația lumii) plătesc cel puțin 10% din veniturile gospodăriei pentru serviciile de sănătate de care beneficiază iar 100 de milioane de persoane sunt împinse în ”sărăcie extremă” (trăind cu $ 1.90 sau mai puțin pe zi) în urma cheltuielilor cu serviciile de sănătate.
Accesul la servicii esențiale de sănătate de calitate și la protecție financiară în procesul de accesare a acestor servicii îmbunătățesc sănătatea populației, cresc speranța de viață, protejează țările de apariția unor epidemii, reduc sărăcia și riscul de foamete, creează locuri de muncă, susțin creșterea economică și egalitatea de gen. Țările care investesc în UHC își asigură o dezvoltare sănătoasă a capitalului uman național. Din acest considerent, în ultimele
decenii UHC a devenit o strategie cheie pentru atingerea progresului în ceea ce privește indicatorii din sănătate și din alte domenii de dezvoltare.
Conform Organizației Mondiale a Sănătății, acoperirea universală cu servicii de sănătate definește asigurarea accesului tuturor persoanelor la servicii de promovare a sănătății, de prevenire a îmbolnăvirilor, curative, de reabilitare și paliative de o calitate suficientă astfel încât să fie eficiente, menținând în același timp o povară financiară cât mai scăzută în rândul populației în urma accesării acestor servicii.
România se situează pe locul 4 la nivelul țărilor EU28 în ceea ce privește rata standardizată de mortalitate la 100.000 de locuitori pentru decesele prevenibile, având, în anul 2015, o rată de aproximativ 1,7 ori mai mare decât media țărilor EU28.
În România, 40% din povara generală a bolii, măsurată în ani de viață ajustați pentru dizabilitate (disability adjusted life years – DALY), poate fi atribuită factorilor de risc comportamentali, respectiv fumatul, consumul de alcool, alimentației nesănătoase și activității fizice scăzute. Raportat la nivel european, cele mai importante probleme sunt reprezentate de consumul de alcool episodic excesiv, care în anul 2014 înregistra 53% în rândul bărbaților din România, cel mai mare procent din toate țările UE, respectiv de obezitatea în rândul adolescenților, care, deși se situează încă sub media UE, s-a dublat în ultimul deceniu, de la 7% în 2005-2006 la 14% în 2013-2014.
Având în vedere povara crescută prin boli prevenibile în România, cu prilejul celebrării Zilei Mondiale a Sănătății 2019, promovăm sloganul campaniei naționale ZMS 2019 „Prin prevenție, sănătate petru toti!” şi materialele informative propuse de Organizația Mondială a Sănătății, aflate la adresa: https://www.who.int/campaigns/world-health-day/world-health-day-2019 și cele propuse de INSP, aflate la adresa: https://insp.gov.ro/sites/cnepss/publicatii/.
Ministerul Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Sănătate Publică, asigură coordonarea la nivel naţional a acestei campanii.
La nivel judeţean, coordonarea este asigurată de Evaluarea si Promovarea Sanatatii, telefon: 0240/534134, website: http://www.dspjtulcea.ro/index.php?l=ro&t=5.


Susţineţi Campania de Promovare a Acoperirii Universale cu Servicii de Sănătate Preventive!
Contribuiţi la creşterea gradului de conştientizare asupra importanței disponibilității și accesării serviciilor de sănătate preventive de către toți oamenii!


Directia de Sanatate Publica Judeteana TulceaPrezentarea succintă a serviciilor preventive menţionate în contractul cadru al CNAS*


1. Serviciile preventive pentru copii pe grupe de vârstă şi sex.

Consultaţiile preventive sunt consultaţii periodice active, oferite persoanelor cu vârsta între 0-18 ani şi au ca scop identificarea şi intervenţia în tulburările de creştere şi dezvoltare şi în riscurile modificabile specifice pe grupe de vârstă şi sex:

 Consultaţia preventivă a nou-născutului la externarea din maternitate şi la 1 lună
 Consultaţia preventivă a sugarului la vârsta de 2 şi 4 luni
 Consultaţia preventivă a copiilor la vârsta de 6, 9, 12, 15 şi 18 luni
 Consultaţia preventivă a copiilor la vârsta de 2 ani, 3 ani, 4 ani şi 5 ani
 Consultaţia preventivă a copiilor la vârsta de 6 ani, 7ani, 8 ani şi 9 ani
 Consultaţia preventivă a copiilor la vârsta de 10 ani, 11 ani, 12 ani, 13 ani, 14 ani, 15 ani, 16 ani, şi 17 ani.

2. Serviciile preventive pentru adulţi asimptomatici

Consultaţia de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic are ca scop identificarea şi intervenţia asupra riscurilor modificabile asociate afecţiunilor cu pondere importantă asupra poverii îmbolnăvirilor: boli cardiovasculare şi metabolice, cancer, sănătatea mintală, sănătatea reproducerii.
Evaluarea complexă a riscului individual în funcţie de vîrstă/sex se realizează prin consultaţie şi /investigaţii specifice consemnate în riscogramă.

 Consultaţii preventive de evaluare a riscului individual a adultului asimptomatic cu vârsta între 18 şi 39 ani:
• Evaluarea comportamentelor cu impact global asupra sănătăţii (stilul de viaţă)
• Evaluarea Riscului Cardiovascular
• Evaluarea Riscului Oncologic
• Evaluarea riscurilor privind Sănătatea Mintală
• Identificarea unor riscuri semnificative legate de sănătatea reproducerii

 Consultaţii preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic cu vârsta de 40 de ani şi peste:
• Evaluarea comportamentelor cu impact global asupra sănătăţii (stilul de viaţă)
• Evaluarea Riscului Cardiovascular (RCV)

*Anexa Nr. 2B din Ordinul nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotarârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019

 
Link-uri utile
Informare