Structura Conducere Declaratii de avere si interese 2009 Unitati sanitare cu paturi Serviciul judetean de ambulanta Comitetul judetean de gripa Declaratii de avere si interese 2010 Declaratii de avere si interese 2011 Declaratii de avere si interese Ambulanta Tulcea Declaratii de avere si interese 2012 Declaratii de avere si interese 2013 Declaratii de avere si interese 2014 Declaratii de avere si interese 2015 Declaratii de avere si interese 2016 Declaratii de avere si interese 2017 Declaratii de avere si interese 2018 Declaratii de avere si interese 2019 Declaratii de avere si interese 2020 Organigrama Legislatie Legislatie in vigoare Regulamente Biostatistica si informatica Raportul calitatii apei potabile 2015 Raportul calitatii apei potabile 2016 Calitatea apei de imbaiere - GURA PORTITEI 2016 Calitatea apei de imbaiere - LAC CIUPERCA 2016 Calitatea apei de imbaiere 2017 Situatia sistemelor de apa potabila 2017 Calitatea apei de imbaiere - GURA PORTITEI 2017 Calitatea apei de imbaiere - LAC CIUPERCA 2017 Raportul calitatii apei potabile 2014 Calitatea apei de imbaiere - LAC CIUPERCA 2018 Calitatea apei de imbaiere - GURA PORTITEI 2018 APE DE ÎMBĂIERE 2019 APE DE ÎMBĂIERE 2020 Autorizatii Raport de activitate Buget de venituri si cheltuieli Buget de stat 2010 Buget de venituri proprii 2010 File Buget Anul 2011 Situatia Platilor Zilnice DSP Situatie plati zilnice Ambulanta Buget DSP anul 2012 Buget DSP 2013, initial Buget DSP 2014 Buget DSP 2015 Buget DSP 2016 Buget DSP 2017 Buget DSP 2018 Buget DSP 2019 Buget DSP 2020 Buget DSP 2021 Programe nationale Imunizari Boli transmisibile Promovare a sanatatii Boli netransmisibile Evaluarea efectelor factorilor de risc din mediu pentru starea de sanatate TRATAMENTE ÎN STĂINĂTATE Asistenta medicala Alerta internationala privind gripa Gripa aviara 2005/2007 Gripa sezoniera Recomandari gripa Formulare raportari Resurse umane Certificare europeana Comunicate Anunt important Control in sanatate Informatii Publice Spitalul Tichilesti Spital Orasenesc Macin Achizitii publice DSPJ Tulcea Venituri Nete Salariale Lunare-Conform Ordinului MS 591 DIN 27.05.2010 Venituri Nete Ambulanta Tulcea Spitalul Judetean Tulcea Lista unitatilor autorizate pentru fise permise auto Lista unităților sanitare abilitate să elibereze certificate medicale de tip A5 Macheta drepturi salariale conform legii nr.153/2017 Tabel furnizori privati de servicii de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca - judetul Tulcea Apa sezon imbaiere 2014 Apa sezon imbaiere 2015 Apa sezon imbaiere 2016 Apa sezon imbaiere 2017 Noutati Apa sezon imbaiere 2018 Apa potabila Apa potabila 2018 Apa potabila 2017 Apa potabila 2020 Apa potabila 2019 GDPR Ghid informativ adresat populatiei Concursuri, examene Spitalul Judetean Tulcea Concursuri, examene Spitalul Orasenesc Macin Concursuri, examene Spitalul Tichilesti
 

Programul naţional de boli transmisibile (infecţie HIV/SIDA, tuberculoză, infecţii cu transmitere sexuală şi alte boli transmisibile prioritare);

-  limitarea aparitiei de focare de boli transmisibile


Activitati
Subprogramul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare
vaccinarea grupelor la risc de îmbolnăvire/de transmitere a unor boli transmisibile
(vaccinare antirubeolică în vederea prevenirii transmiterii nosocomiale a infecţiei
rubeolice de la nou-născutul cu sindrom rubeolic congenital, antitifoidică,
antidizenterică, antihepatitică A/B, antirujeolică, etc.);
achiziţionarea testelor şi reactivilor pentru diagnosticul bolilor transmisibile
prioritare
vaccinarea antigripală a populaţiei din grupele la risc crescut de a contracta sau
transmite gripa, conform metodologiei naţionale, în conformitate cu recomandările
OMS şi în funcţie de situaţia epidemiologică;
supravegherea bolilor transmisibile considerate probleme de sănătate publică
locală, cu colaborarea institutului de sănătate publică, inclusiv imunizări în situaţii
epidemiologice deosebite;
instituirea şi aplicarea măsurilor de prevenire şi control al focarului de boală
transmisibilă (depistarea, tratamentul profilactic şi/sau vaccinarea contacţilor, notificare
şi raportare, dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare, anchetă epidemiologică etc.), în
colaborare cu reţeaua de asistenţă primară, şi după caz, în colaborare cu institutul de
sănătate publică;
asigurarea activităţii epidemiologice în situaţii de urgenţă provocate de calamităţi
naturale (inundaţii, cutremure etc.), în colaborare cu reţeaua de asistenţă medicală
primară şi de specialitate şi cu administraţia publică locală, conform practicilor
epidemiologice curente;
acţiuni speciale de depistare activă şi prevenire a bolilor transmisibile în
comunităţi la risc, după caz cu colaborarea institutului de sănătate publică
organizarea de instruiri ale personalului medico-sanitar şi ale mediatorilor sanitari
cu privire la prevenirea, depistarea, raportarea şi controlul bolilor transmisibile, precum
şi cu privire la vaccinarea populaţiei din grupele expuse la risc sau din comunităţi greu
accesibile;
asigurarea medicamentelor, vaccinurilor, dezinfectantelor, materialelor sanitare,
echipamentelor de protecţie necesare pentru intervenţie în caz de focar/epidemie de
boală transmisibilă sau situaţii de risc epidemiologic, prin reîntregirea rezervei
antiepidemice
participarea la supravegherea rezistenţei la antibiotice
asigurarea funcţionării optime a sistemului de alertă precoce şi răspuns rapid;
supraveghează şi participă la implementarea măsurile de sănătate în porturi,
aeroporturi internaţionale şi puncte de frontieră, în conformitate cu prevederile
Regulamentului Sanitar Internaţional 2005
Indicatori de evaluare:
a) indicatori fizici - trimestrial:
- nr. activităţi desfăşurate = 500
b) indicatori de eficienţă - anual:
- cost mediu/activitate = 12,800 mii lei.
.
c) indicatori de rezultat - anual:
- indice de confirmare etiologică al bolilor transmisibile investigate în conformitate
cu obiectivele programului * (nr. cazuri confirmate etiologic /nr. cazuri boli
transmisibile raportate) – 50%;
Subprogramul de supraveghere şi control al infecţiei HIV
– prevenirea imbolnavirii cu HIV/SIDA
asigurarea testarii HIV a tuturor femeilor gravide
asigurarea testarii HIV pentru depistarea infecţiei HIV/SIDA în populaţie, în grupele
de risc, la alte categorii şi în scop diagnostic (pentru unităţi medicale care nu au
posibilitatea de testare HIV), conform metodologiei;
organizarea unui centru de consiliere HIV/SIDA la nivelul DSP
organizarea unui cursuri de consiliere
Indicatori de evaluare:
a) indicatori de rezultate (anuali):
- procent de gravide testate în laboratoarele direcţiilor de sănătate publică judeţene,
din totalul gravidelor din judeţ: minim 30%;
- procent de gravide testate HIV în maternităţi din totalul gravidelor din judeţ: minim
70%;
b) indicatori fizici anuali cu raportare trimestrială:
- număr teste HIV efectuate: 250.000 (se va raporta şi numărul de teste pozitive);
- număr teste ELISA HIV efectuate la gravide: 100.000
- număr teste rapide HIV efectuate la gravide în maternitate: 125.000 (se va raporta şi
numărul de teste pozitive);
36
- număr teste HIV efectuate la grupele de risc: (se va raporta şi numărul de teste
pozitive): 300.000
- număr teste HIV efectuate la alte categorii (testare voluntară, testarea pacienţilor cu
TBC): 75.000 (se va raporta şi numărul de cazuri pozitive);
- număr campanii naţionale I-E-C desfăşurate : 1
c) indicatori de eficienţă (trimestriali):
- cost mediu/test rapid HIV: 3 RON;
- cost mediu/test ELISA HIV: 8 RON;
- cost mediu/campanie I-E-C : 400 mii RON.
Subprogramul de supraveghere şi control al tuberculozei
- prevenirea imbolnavirilor de TB
asigură şi distribuie spitalelor/secţiilor de specialitate şi dispensarelor de
pneumoftiziologie necesarul de PPD pentru testările IDR
efectuează, în cadrul subprogramului de prevenire şi control al infecţiei cu HIV,
testarea HIV pentru pacienţii confirmaţi cu tuberculoză
coordonează investigaţia epidemiologică în focarele cu minim 3 cazuri
raportează la ISP şi CNSCBT focarele cu minim 3 cazuri
colaborează cu reţeaua de pneumoftiziologie la instruirea personalului medical
pentru aplicarea prevederilor programului
monitorizează la nivel judeţean derularea programului, în colaborare cu medicul
coordonator judeţean TB
Indicatori de evaluare:
a)Indicatori fizici – trimestrial
- numărul contacţilor examinaţi; (valoarea optimă: 4 contacţi examinaţi pentru
fiecare caz nou de tuberculoză înregistrat) – 84.000
- numărul suspecţilor examinaţi; (valoarea optimă: 10 suspecţi examinaţi pentru
fiecare caz nou de tuberculoză înregistrat) – 210.000
- numărul de cazuri care beneficiază de chimioprofilaxie;(valoarea optimă: 1 caz
chimioprofilactizat pentru fiecare caz de tuberculoză înregistrat) – 21.000
- numărul vizitelor de supervizare în teritoriu efectuate de către medicii specialişti
(valoarea optimă: 80% cabinete de medicină de familie vizitate cel puţin o dată pe an) -
8800
- număr de vizite de supervizare în cadrul judeţelor; (valoarea optimă: 80%
dispensare TB vizitate cel puţin o dată pe an de către coordonatorul judeţean / regional /
naţional) - 310
b) Indicatori de eficienţă – trimestrial
- cost mediu depistare activă a bolnavului cu TB prin controlul contactilor şi al altor
grupe de risc – 60 RON
- cost mediu depistare a bolnavului cu TB prin controlul simptomaticilor – 60 RON
- cost mediu tratament chimioprofilactic – 16 RON
- cost mediu pe vizită de supervizare în teritoriu - 800 RON.
c) Indicatori de rezultat- anual
- procentul contacţilor examinaţi din totalul contacţilor înregistraţi; valoarea optimă:
80%
- procentul bolnavilor depistaţi din numărul suspecţilor examinaţi; valoarea optimă:
10%
- procentul de persoane chimioprofilactizate din cele indicate pentru
chimioprofilaxie; valoarea optimă: 90%
- procentul de vizite efectuate din numărul de vizite programate; valoarea optimă:
80%
Subprogramul de supraveghere şi control al bolilor cu transmitere sexuală
- prevenirea imbolnavirilor de BTS
asigură testarea serologică gratuită a gravidelor, în vederea depistării infecţiei
luetice
efectuează investigaţia epidemiologică pentru cazurile suspecte de sifilis congenital
la nou-născutul viu, în colaborare cu medicul specialist DV şi cu medicul de familie
efectuează testele serologice pentru depistarea cazurilor de sifilis congenital;
coordonează investigaţia epidemiologică în focarele de sifilis cu minim 5 cazuri
efectuează testele serologice cantitative pentru monitorizarea eficacităţii
tratamentului antiluetic
monitorizează şi evaluează la nivel judeţean desfăşurarea programului
organizarea unui cursuri de consiliere
Indicatori de evaluare:
a) Indicatori fizici - trimestrial:
- număr de gravide din judeţ testate serologic pentru sifilis - 150.000
- număr gravide pozitive tratate gratuit - 1500
- număr cupluri mamă-nou născut testate VDRL cantitativ pentru depistarea
sifilisului congenital - 1500
- număr de cazuri de sifilis congenital al nou-născutului viu depistate - 15
- număr de cazuri de sifilis congenital al nou-născutului viu tratate gratuit - 15
- număr de persoane neasigurate diagnosticate cu sifilis – 3000
- număr de persoane neasigurate diagnosticate cu sifilis care au fost tratate gratuit -
3000
- număr contacţi ai persoanleor neasigurate depistate cu sifilis depistati – 6000
(2/caz)
- număr de persoane neasigurate diagnosticate cu gonoree, din care tratate gratuit* -
100
- număr de persoane neasigurate diagnosticate cu infecţie cu Chlamydia, din care
tratate gratuit* - 300
- număr tulpini de gonococ izolate, din care număr tulpini pentru care s-a efectuat
antibiograma* - 50
- număr de studii de evaluare ITS realizate = 1
* în judeţele desemnate ca sentinelă
b) Indicatori de eficienţă - anual:
- cost mediu test depistare sifilis la gravidă - 15
- cost mediu tratament antiluetic al gravidei - 30
- cost mediu test cuplu pentru despistare sifilis congenital prin VDRL cantitativ - 80
- cost mediu depistare sifilis congenital - 80
- cost mediu tratament sifilis congenital - 25
- cost mediu test depistare sifilis la persoană neasigurată - 15
- cost mediu tratament antiluetic/persoană infectată neasigurată - 92
- cost mediu depistare contacti – 15
- cost mediu investigaţie de laborator pentru depistarea infecţiei gonococice,
inclusiv cu antibiograma*- 150
- cost mediu tratament antigonococic/persoană infectată neasigurată - 20
- cost mediu investigaţie de laborator pentru depistarea infecţiei cu Chlamydia*- 40
- cost mediu tratament anti-Chlamydia/persoană infectată neasigurată – 20
- cost mediu pe studiu de evaluare ITS = 500.000 lei
c) Indicatori de rezultate - anual:
- procentul de gravide testate serologic în laboratoarele DSP judeţene şi în
laboratoarele reţelei DV incluse în program din totalul de gravide din judeţ - min 40%;
- procent tulpini de gonococ cu antibiogramă efectuată – min 80% din numarul de
cazurile de gonoree diagnosticate prin cultură.

2. Supravegherea bolilor infectioase in vederea identificarii si diagnosticarii precoce a pericolului aparitiei unor epidemii si instituirea masurilor adecvate de control –trim I 2011

·         Numar testari efectuate la nivelul laboratorului Autoritatii de Sanatate Publica privind depistarea principalelor boli transmisibile - 960

·         Numar  cazuri de boli transmisibile inregistrate in trim I al anului 2011 – 676

·         Vaccinarea persoanelor aflate la risc de imbolnavire/transmitere a unor boli transmisibile:

     - Vaccinarea antitetanica a gravidelor pentru profilaxia tetanosului neonatorum:

            - nr. imunizari cu VTA efectuate – 380

     -   Vaccinarea  persoanelor care au prezentat plagi cu potential tetanigen:

            - nr. imunizari cu VTA efectuate - 1833

·         Asigurarea activitatii epidemiologice  prin instituirea si aplicarea masurilor de prevenire si control al focarului de boala transmisibila (depistarea, tratamentul profilactic si/sau vaccinarea contactilor-dupa caz, raportare, dezinfectie-dezinsectie-deratizare, ancheta epidemiologica etc.) in colaborare cu reteaua de asistenta medicala primara avand ca scop limitarea aparitiei unor epidemii.

·         Supravegherea IACRS Gripa si pneumonii, in sistem rutina, continuu, inclusiv in sezonul estival. Preluarea, centralizarea, analiza si raportarea datelor cu o frecventa saptamanala.

·         Supravegherea de tip sentinela a afectiunilor acute respiratorii : ILI (gripa) si  ARI (IACRS) pentru urmarirea incidentei acestora in contextul gripei sezoniere si a gripei A H1N1. Selectionarea a 12 cabinete medicale ale medicilor de familie, unitati scolare, sectia de boli transmisibile a SJU, statia de ambulanta etc. - colectarea datelor, centralizarea,  prelucrarea , analiza si raportarea acestora la INSP Bucuresti, saptamanal.

·         Desfasurarea campaniei de vaccinare antigripala, cu vaccin antigripal gratuit, pentru populatia eligibila, inclusa in categoriile aflate la risc, conform Metodologiei M.S. Pana in prezent in judetul Tulcea au fost vaccinati un numar de 16.678 persoane.

·         Controlul sanitar al vaselor si persoanelor imbarcate ( personal, pasageri) care intra in porturile din jud Tulcea;

·         Imunizarea cu vaccin impotriva febrei galbene, a persoanelor care se deplaseaza in zonele endemice, la solicitarea acestora.

         - nr. imunizari efectuate : 21

 

3.  Controlul infectiilor cu transmitere sexuala

·         Controlul infectiilor cu transmitere sexuala

     -   Numar de persoane neasigurate depistate cu sifilis: 5

     -   Numar gravide testate VDRL sau TPHA in laboratorul ASPJ: 3

     -   Cupluri mama-nou nascut testate VDRL  cantitativ: 1

 

 

4.      Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA:

Obiective:

  • mentinerea incidentei infectiei HIV la adulti la nivelul anului 2011
  • reducerea transmiterii verticale a infectiei HIV

            -  Numar total persoane testate HIV: 329

                          - Din care numar gravide testate HIV: 260

 

5.  Supravegherea si controlul tuberculozei

·         Supravegherea si controlul tuberculozei:

- Numar suspecti examinati: 87

      - Numar cazuri ce beneficiaza de chimioprofilaxie: 137

      - Numar contacti examinati: 300

 

6. Supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale in unitati sanitare cu paturi:

Scop: cresterea calitatii serviciilor medicale in unitatile sanitare cu paturi, prin reducerea riscului la infectie nosocomiala

     -  numar controale efectuate: 3

     -  numar infectii depistate: 1

     -  numar focare: 0

 

7. Profilaxia cancerului de col uterin

    Derularea campaniei de vaccinare anti-HPV a tinerelor cu varste intre 12-24 ani si extinderea vaccinarii pentru persoanele de sex feminin cu varsta peste 24 de ani de la 1 martie 2010.

       - nr. imunizari efectuate - 15

 

 

 
Link-uri utile
Informare